Köszönjük az 1 százalékot!

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Baranya Megyei Adóigazgatósága Eljárási Osztálya arról értesítette a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány Kuratóriumát, hogy az adófizető magánszemélyek egy része idén is a mi szervezetünket jelölte meg kedvezményezettként a 2010. évi személyi jövedelemadója egy százalékának felajánlásakor.

A nyilvántartás szerint a felajánlott összeg várható nagysága: 147 317 Ft. Ez az összeg csaknem másfélszer akkora, mint az előző esztendőben. Fenti összeget az előző évihez hasonlóan közösségi programokra, nevelés és oktatás céljára, ismeretterjesztésre, képességfejlesztésre fogjuk fordítani.

 

Köszönjük!