Európa az iskolában

2011. február 22-25. között került megrendezésre a SZONEK Királyegyházai Általános Iskolában „A multikulturális Európa. Az Európai Unió” című témahét. A tanulók a tananyagot és az Európai Unió témakörét négy tanítási napon keresztül rugalmas időkeretek között, változatos és sokszínű módszerek segítségével dolgozták fel.

A tanulási folyamat így a hagyományostól eltérően sokkal inkább a tanulói aktivitásra és kreativitásra épült, fejlesztette az önállóságot, de az együttműködés készségét, valamint a rendszerben gondolkodás, a rendszerszemlélet fejlődését is. A témahét programjaiban az intézmény valamennyi tanulója, az intézményben tanító összes pedagógus, valamint az intézmény technikai személyzete egyaránt aktívan részt vett.

 

 

Projektmódszerrel került feldolgozásra az Európához tartozás, az európai azonosságtudat és az Európai Unió témaköre. A tanulók megismerkedtek Európa sokszínű, ám mégis egységes kulturális örökségével (az irodalom, a képző- és alkalmazott művészet, a vallástörténet, a zene, a tudomány- és technikatörténet sajátosságaival), természeti és gazdasági földrajzi helyzetéből adódó meghatározottságaival, továbbá életkori sajátosságaiknak megfelelően a modern Európa, az Európai Unió történetével és működésével, jövőképével. Emellett a tanórán kívüli iskolai programok (filmvetítések, vetélkedők, rajzpályázat, stb.) is változatos, kreatív programokat kínáltak a diákoknak. A témahét lezárásaként került sor nagy sikerrel az elkészült produktumok bemutatására, az európai népek gasztronómiájának bemutatásával egybekötött vendéglátásra és a témahét egyéb versenyeinek értékelésére.