Tegyünk együtt a közösségi programokért!

A felmérések szerint az adófizetők nagy része nem él azzal a lehetőséggel, hogy rendelkezzen befizetett személyi jövedelemadója 1+1 százalékáról. Az adózási törvény szerint minden adófizető rendelkezhet a befizetett adója 1 százalékáról valamely civil szervezet javára, másik 1 százalékáról pedig valamely egyház, illetve a parlagfű elleni kampány javára. Aki nem rendelkezik, az úgynevezett „nagy kalapban” hagyja a befizetett adóját 100 százalékban.

 

2010-ben az előző évi személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlása során az adófizető magánszemélyek egy része a mi szervezetünket jelölte meg kedvezményezettként, így az állami adóhatóság a Közalapítvány számlájára utalta az Önök által felajánlott 113 899 forintot. A Közalapítvány az egy százalékból befolyt összeget az Alapító okiratban is megnevezett közhasznú tevékenységek egyikére fogja fordítani, mely tevékenység a vállalás szerint: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Köszönjük!Miért épp a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítványt jelölje meg idén is kedvezményezettnek? Mert a Közalapítvány Kuratóriuma arra törekszik, hogy az Önök ötleteit, elképzeléseit is figyelembe véve minél több helyi lakost érintő, minél változatosabb programot, kulturálódási, sportolási lehetőséget biztosítson minden korosztály számára.A Közalapítvány Kuratóriumának gondozásában jelenik meg havonta a Helyzet. Támogatjuk az összes helyi bejegyzett és nem bejegyzett civil szervezetet, 2010-ben a KEFE 50 000, a Polgárőrség 300 000, a Királyegyháza SE futballcsapata 1 000 000, az amatőr női kézilabdacsapat 300 000 és a Nyugdíjas Klub szintén 300 000 forint támogatásban részesült a Közalapítvány által. Évről évre jelentős összegekkel támogatjuk az óvodai és az iskolai szülői munkaközösségek által rendezett programokat, kirándulásokat. Az általános iskolás gyerekek iskolán kívüli programjait, kirándulásait, mint például az erdei iskolai programot, illetve a bikali kirándulást 2010-ben összesen 500 000 forinttal támogatta a Közalapítvány. Ezzel természetesen nagy terhet veszünk le a szülők válláról, és olyan élményekben részesítjük a gyermekeinket, melyet egyébként sokaknak nem tudnának biztosítani. A felnőtteknek színházlátogatást – legutóbb 75 fővel, kirándulást Bikalra – 72 fővel –, falunapot, helyi színházi előadást, az Önkormányzattal karöltve Idősek Napi köszöntést, karácsonyi ünnepséget szervezünk. Szeretnénk természetesen tovább bővíteni a tevékenységünket, ehhez kérjük a Lakosság segítségét úgy ötletekben, mint anyagiakban. A Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány Kuratóriuma szívesen áll minden megvalósításra érdemes ötlet mellé, mely a faluközösség érdekeit szolgálja. Várjuk tehát jelentkezésüket és felajánlásaikat.

Önöknek csak annyit kell tenni, hogy az adóbevallás során nyilatkoznak arról, hogy a civil szervezeteknek felajánlható 1 százalékról a Királyegyháza Felvirágoztatásáért Közalapítvány javára (adószám: 18328356-1-02) rendelkeznek.