Rendeletek – 2007

 16/2007. (XII. 7.)

Királyegyháza Községi Önkormányzat rendelete
„Az önkormányzati tulajdonú vízközműből
szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjról”

Hatálytalan: 2009. január 1. napjától

 15/2007. (XII. 7.)

Királyegyháza Községi Önkormányzat rendelete
„A díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről”

 14/2007. (XII. 7.)

Királyegyháza Községi Önkormányzat rendelete
„A települési folyékony hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
szóló10/2004. (XII. 8.) rendelet módosításáról"

Hatálytalan: 2009. január 1. napjától

 13/2007. (XII. 7.)

Királyegyháza Községi Önkormányzat rendelete
„A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló
9/2002. (XII. 18.) rendelet módosításáról"

Hatálytalan: 2009. január 1. napjától

 12/2007. (X. 5.)

Királyegyháza Községi Önkormányzat rendelete
„A körjegyzőségen foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelő illetménykiegészítéséről
szóló 10/2003. (X. 6.) rendelet módosításáról"

 10/2007. (X. 5.)

Királyegyháza Községi Önkormányzat rendelete
„A község jelképeiről és a jelképek használatáról”

 9/2007. (X. 5.)

Királyegyháza Községi Önkormányzat rendelete
„A Szervezeti és Működési Szabályzatról”

Hatálytalan: 2013. június 25. napjától

 8/2007. (V. 30.)

Királyegyháza Községi Önkormányzat rendelete
„A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről
szóló rendeletének kiegészítéséről"

 5/2007. (V. 3.)

Királyegyháza Községi Önkormányzat rendelete
„A szociális ellátások helyi szabályozásáról"

Hatálytalan: 2014. január 1. napjától

 4/2007. (V. 3)

Királyegyháza Községi Önkormányzat rendelete
„A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért fizetendő térítési díjakról”

Hatálytalan: 2009. március 1. napjától