Rendőrségi felhívás

Felhívjuk az egyedül élő, időskorú lakosok figyelmét, hogy a Szigetvári Rendőrkapitányság illetékességi területén továbbra is tapasztalhatóak az úgynevezett besurranásos lopások és trükkös lopások. Az alábbiakban felsorolunk néhány olyan jellemző módszert, melyek felhasználásával több időskorú személy sérelmére követtek el bűncselekményt ismeretlen tettesek.

1. Különböző szolgáltatók munkatársainak kiadva magukat jutnak be a lakásokba, ahol pénzvisszatérítés ürügyén, illetve villanyóra leolvasás, vagy hibaelhárítás címén pénzt kérnek, megfigyelik, hogy honnan veszik elő a készpénzüket, majd egy alkalmas pillanatot kihasználva, a megtakarított pénzt eltulajdonítják. A szolgáltatók soha nem kézbesítenek, és nem kérnek személyesen készpénzt, azt úgy utalják át az Önök részére. Dolgozóik formaruhában és igazolva magukat végzik a munkájukat.

2. Ugyancsak a posta, az E-on, vagy mobilszolgáltató munkatársának kiadva magukat a sértettet lakóháza udvarának hátsó részébe csalják azzal az indokkal, hogy oszlopot kell felállítani, vagy kábelt kell fektetniük, és a sértett figyelmetlenségét kihasználva sértett lakását átkutatják, a magtakarított pénzét eltulajdonítják.A szolgáltatók dolgozói minden esetben formaruhában és igazolva magukat végzik a munkájukat.

3. Különböző áruféleségek különösen olcsó áron történő értékesítésének indokával jutnak be a lakóingatlanba, ott az árusítók egyike leköti az ott lakó figyelmét, a másik személy ezt a helyzetet kihasználva eltulajdonítja a készpénzt és egyéb értéktárgyakat.Az utcai árusítás engedélyköteles, a helyi önkormányzat ezt nem engedélyezi, kérjük, amennyiben ilyen tevékenységet észlel, jelezze felénk. A saját vagyonbiztonságuk érdekében az ilyen árusokat ne engedjék be az ingatlanjaikba.

4. Polgárőröknek, rendőröknek kiadva magukat kopogtatnak be az időskorúakhoz, azzal az indokkal, hogy egy konkrét bűncselekmény ügyében járnak el, és közlik, hogy át kell vizsgálniuk a lakóházakat, nem tűnt-e el valami onnan.Bűncselekmények ügyében rendőrök nyomoznak, a polgárőrök nem rendelkeznek ilyen jogosultsággal. A rendőrök egyenruhában jelennek meg, illetve a nyomozók igazolványt mutatnak fel kilétük, hatósági jogkörük bizonyítására.

Kérjük a lakosságot, hogy a fent leírt és más jellegű bűncselekmények megelőzése és felderítése érdekében, amennyiben idegen személyeket, idegen gépkocsit látnak a lakókörnyezetükben, valamint a szomszédságukban, azt haladéktalanul jelezzék felénk! A nyomozás megkönnyítése érdekében lehetőség szerint rendszámot és egyéb jellegzetességet jegyezzenek fel! Az Önök érdekében kérjük, hogy idegeneket ne engedjenek az udvarukba, lakásukba, minden esetben kérjék, hogy igazolják magukat, legyenek gyanakvóak! Amennyiben gyanússá válnak ezek a személyek (viselkedés, figyelemelterelés, erőszakosság, stb…), úgy igyekezzenek jól megfigyelni őket testalkatuk, magasságuk, arcformájuk, hajszínük, ruházatuk és különös ismertetőjegyeik tekintetében.Nyomatékosan felhívjuk mindenkinek a figyelmét, hogy megfigyeléseikről azonnal tájékoztassák a Szigetvári Rendőrkapitányságot az ingyenes 107-es számon, illetve mobiltelefonról az 514-190, vagy a z 514-200 számokon.